Monteringsanvisningar

Montering av fasadsiffror och fasadbokstäver

● När ni valt ut plats så sätter ni upp medföljande monteringsmall. Måttar in så allt är rakt och ser ut så som ni vill. Använd med fördel t.ex tejp och ett vattenpass.

● Ta en borr som är anpassad efter den sorts fasad ni har. Borra hål för siffrorna/bokstäverna. Var noga vid borrning och använd rätt sorts borr och maskin.

● Sätt i plugg, Tejpa med fördel dit distanserna på baksidan av siffran/bokstaven för att hålla dom på plats vid uppsättning. Sätt siffran/bokstaven mot väggen och skruva dit. Skruva för hand!
Använd rostfria skruvar vid monteringen.

Använd enbart handkraft när ni skruvar upp siffror/bokstäver/dekorer mm då det annars är stor risk att färgen på dekoren spricker och går sönder samt att metallen kan tryckas ned vilket leder till sprickor i färg mm

Montering av fasaddekor och skyltar

● Tejpa dit distanserna på baksidan av dekoren. Välj ut en plats där ni vill ha den.

● Borra ett hål för högsta platsen för skruv på dekalen. Ta en borr anpassad efter den sorts fasad ni har. Var noga vid borrning och använd rätt sorts borr och maskin.

● Sätt dekoren anpassad så skruvhålet passar hålet i fasaden. Få dekoren rak med hjälp av vattenpass som ni håller undertill. (sätt gärna någon skyddande under så inte dekalen tar skada) Markera för skruvhål genom dekorens skruvhål. Ta ner dekalen.

● Borra hålen vid punkterna ni markerat. Ta en borr anpassad efter den sorts fasad ni har. Var noga vid borrning och använd rätt sorts borr och maskin.

● Sätt i plugg. Sätt upp dekoren mot väggen och skruva dit. Skruva för hand!
Använd rostfria skruvar vid monteringen.

Använd enbart handkraft när ni skruvar upp siffror/bokstäver/dekorer mm då det annars är stor risk att färgen på dekoren spricker och går sönder samt att metallen kan tryckas ned vilket leder till sprickor i färg mm

Montering av grindskyltar, väggkrokar mm.

● Skruva alltid för hand. Förborra gärna på vald plats!